U lipnju godine 1921. umire u gradu Sarajevu čovjek koji je živio za te prilike, normalnim životom ali zbog bankrota, siromašna obitelj ga nije mogla dostojno sahraniti. Slučaj je bio tema dana u gradu, te se o tome pričalo i u društvu gospode-imućnih i uglednih Hrvata grada na čelu sa gdinom Petrom Zelenikom. Netko je spomenuo mostarsku Bratovštinu sv. Ante. Tada se rodila jedna ideja, čija je sudbina bila da se ostvari i da kroz rad učini mnogo dobra svojim sugrađanima. Oni odlučiše povesti akciju da se u Sarajevu osnuje slično društvo, ali sa što većim i širim djelokrugom rada na temeljima solidarnosti i humanitarne pomoći. Pokretači su naišli na razumijevanje i potporu od strane katoličke crkve pa se živo i sa mnogo elana baciše na posao. Prvi sastanci pokretačkog odbora su održani u hotelu »Pošta«. Do 8. rujna 1921. kada je Petar Zelenika otvorio osnivačku skupštinu u prostorijama Hrvatskog pjevačkog društva »Trebević« u sarajevskim katoličkim obiteljima, kojih je bilo više tisuća, povedena je živa agitacija. Bio je to težak posao da se ljudi oduševe i zagriju za jednu novu ideju...Udruženje je izvanstranačka, neprofitna asocijacija u koju se građani slobodno i dragovoljno učlanjuju na temeljima načela solidarnosti i uzajamne potpore članova.