UDRUŽENJE HRVATSKO POGREBNO DRUŠTVO "SV.ANTO" SARAJEVO

Udruženje Hrvatsko pogrebno društvo „Sv. Anto" djeluje zbog ostvarivanja ciljeva sadržanih u Statutu.

Udruženje je izvanstranačka, neprofitna asocijacija u koju se građani slobodno i dragovoljno učlanjuju. Udruženje djeluje na području Kantona Sarajevo.

Udruženje je pravni sljednik Hrvatskog pogrebnog društva „Sv. Anto", utemeljenog
08. rujna 1921. godine u Sarajevu.

Udruženje je osnovano na temeljima načela solidarnosti i uzajamne potpore članova.

Udruženje ima svojstvo pravne osobe. Rad Udruženja je javan.

Udruženje osigurava javnost rada otvorenošću sjednica svojih tijela, nazočnošću predstavnika zainteresiranih organizacija i sredstava javnog informiranja.

Naziv Udruženja je: Udruženje Hrvatsko pogrebno društvo „Sv. Anto" Sarajevo.

Kratica za naziv Udruženja je: UHPD „Sv. Anto" Sarajevo.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u ulici Hamze Hume broj 4.

Udruženje funkcionira ostvarujući sljedeće ciljeve i programske zadaće:

 • materijalno i na druge načine podupire članove obitelji umrlog i kompenzira dio troškova osobi koja je organizirala ili platila pogreb umrlog člana;
 • osigurava iste uvjete svakom članu prilikom njegovog pogreba bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost;
 • surađuje s drugim organizacijama pri rješavanju pitanja iz djelokruga Udruženja.

Djelatnost udruženja obuhvaća:

 • prikupljanje članarine od od članova Udruženja s ciljem podmirivanja ili sudjelovanja u pogrebnim troškovima;
 • razmatranje i usklađivanje zakonskih i drugih propisa sa stajališta interesa Udruženja;
 • povezivanje sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu;

Za ostvarivanje ciljeva i zadaća Udruženja sredstva se namiču:

 • ubiranjem članarine, upisnine, posebnih uloga i sl.
 • skupljanjem dobrovoljnih prinosa i primanjem darova fizičkih i pravnih osoba,
 • dodjelom sredstava iz proračuna
 • prihodima od kamata
 • drugim prihodima stečenim sukladno Zakonu i Statutu